CENTRUM GOSPODARKI
I FINANSÓW CYFROWYCH

CENTRE FOR DIGITAL ECONOMY AND FINANCE

Mobirise

CGFC UMK


Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych to nowopowstała jednostka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. działająca przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. 

Centrum powstało jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na badania w obszarze cyfryzacji sektora finansowego.

W ramach działalności Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie gospodarki i finansów cyfrowych.

Centrum dąży do zdobycia pozycji lidera badań finansów cyfrowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i podjęcia naukowej rywalizacji z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie. 

Mobirise

Cele i zadania Centrum 

Do celów i zadań Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK należą:
• Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie gospodarki i finansów cyfrowych,
• Świadczenie usług dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
• Świadczenie usług edukacyjnych,
• Prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych,
• Organizowanie konkursów z zakresu gospodarki i finansów cyfrowych w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka,
• Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne krajowe i zagraniczne środki finansowe na realizację projektów dotyczących gospodarki i finansów cyfrowych, zwłaszcza w formie projektów badawczych i grantów,
• Wydawanie czasopisma poświęconego gospodarce i finansom cyfrowym. 

Mobirise

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zachęcamy do podjęcia współpracy z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK ze względu na:
• Szeroki wachlarz oferowanych usług badawczych (badania ilościowe, jakościowe, consulting, analizy i prognozy),
• Zespół z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w prowadzeniu badań naukowych jak i w sferze biznesowej, 
• Szeroką działającą sieć współpracy z sektorem finansowym, w tym instytucjami publicznymi:
Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, KIR SA, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Fundacja FinTech Poland, KIGEIT, Europejska Federacja Bankowa (EBF), EPIF (europejskiej fintechy niebankowe),
• Współpracę z licznymi funduszami inwestycyjnymi i startupami,
• Współpracę z międzynarodowymi organizacjami kart płatniczych,
• Wiele pomyślnie zrealizowanych grantów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych,
• Realizowane badania podbudowane specjalistyczną wiedzą naukową,
• Rozbudowaną infrastruktura do prowadzenia badań (m.in. Future Digital Retail Lab).

Co więcej, badania realizowane są na jednej z dziesięciu polskich Uczelni Badawczych ogłoszonych w 2019 r. przez MNiSW.

Partnerzy projektów

Formularz kontaktowy

Adres

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Kontakt

Dyrektor CGFC
dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
E-mail: michal.polasik[at]umk.pl

Built with Mobirise site builder